Adresa

INERGO, s.r.o.
Na Brázdach 3
SK-96231 Sliač

Kontakt

+421-911-191121
info@elektro-projektant.sk, inergo@inergo.sk
www.inergo.sk

: : E L E K T R O P R O J E K C I A : :


:: projekcia VTZE (vyhradených technických zariadení elektrických) na základe overenia spôsobilosti osôb autorizačným orgánom TÜV-SÜD, autorizácia č. xxxx/30/15/EZ/P/E2-A,B, vrátane platných aktualizácií

///

:: projekty pre stavebné povolenie
:: realizačné projekty
:: porealizačné projekty
:: projekty elektrických zariadení pre výbušné prostredie

:: revízie elektrických zariadení
:: súdnoznalecká činnosť v oblasti elektro

:: klasické elektroinštalácie
:: inteligentné elektroinštalácie
:: zabezpečovacie systémy

///

:: rodinné domy
:: bytové domy/rezidencie
:: administratívne budovy
:: zdravotnícke zariadenia
:: elektrické prípojky
:: bleskozvody

:: výrobné haly
:: stolárske dielne
:: pekárne
:: kotolne
:: poľnohospodárske objekty


© INERGO, s.r.o., 2021
********************************************************************************************************

Kľúčové slová WEB stránky: projekty, elektroprojektant, elektro projektant, elektro-projektant, projektovanie elektroinštalácií, projektovanie elektrických zariadení, projekcia elektro, projekty elektro, projekt elektro, elektro projektantská kancelária, elektroprojekcia, elektro projekcia, elektro-projekcia, projekcia elektrozariadení, projekcia elektrických zariadení, elektro projekt, projekt, elektro projekty, elektroprojekty